ساب باکس کدنس FSB10SA

مقایسه

توضیحات

250W RMS

4 OHM

10″ Slim Active BOX