ساب باکس کدنس XLERATOR80SA

مقایسه

توضیحات

200W RMS

4 OHM

8″ Actibe BOX