ساب باکس کدنس QSA-PR8

مقایسه

توضیحات

200W RMS

4 OHM

8″ Slim Active BOX