ساب باکس کدنس FXB12VA

مقایسه

توضیحات

250W RMS

4 OHM