خازن 4 فاراد کدنس CAP-4DR

مقایسه

توضیحات

4 Farad