آمپلی فایر XP Audion مدل SL-2000N

مقایسه

توضیحات

Mono- Channel Class D Amplifier / 1000W RMS @ 1Ω /SL-2000 + SL-2000 = 2000W RMS@2

ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻟﯾﻧﮏ ﺷدن دو آﻣﭘﻠﯽ ﻓﺎﯾر

 


جهت سفارش محصول از طریق لینک ارتباط با ما می توانید با ما در ارتباط باشید.