تماس با ما

تیم عصر سیستم

تکنسین فنی
رضا کُرد

مدیر مجموعه عصر سیستم
حسین کُرد

تکنسین فنی

فرم ارتباط با ما

با استفاده از فرم زیر می توانید شکایت، انتقاد، پیشنهاد و یا هر سوالی دارید را برای تیم فنی عصرسیستم ارسال نمایید